Jste zde

Domů

Informační bezpečnost

Oblast informační bezpečnosti je v současné době stále mnohými uživateli hrubě podceňována. S rozvojem Internetu a počítačových sítí se stále více osobních informací přesouvá do míst, kde jsou při nesprávném chování uživatelů snadno získatelné. Příkladem jsou například e-mailové schránky nebo sociální sítě. Dalším hrubě podceňovaným nebezepečím je slabá ochrana samotného počítače (absence antiviru, firewallu atd.).

Cílem projektu v oblasti informační bezpečnosti je zvýšit povědomí studentů a zaměstnanců VUT o správném chování v dnešním digitálním prostředí. Díky absolvování předmětů nebo kurzů informační bezpečnosti budou vědět, jak se vyhnout rizikovému chování na síti, jak lépe zabezpečit své účty a počítače. Dále budou seznámeni s nejčastějšími hrozbami, typy útoků, ale také s legislativním rámcem v elektronickém prostředí (například problematika nelegálního stahování).

Jelikož se oblast IT neustále vyvíjí je nutné, aby odpovědní pracovníci drželi krok s nejnovějšími trendy. Součástí projektu je proto také školení zaměstnanců CVISu a pedagogů ICT, na kterém se dozvědí nové informace od uznávaných expertů v oboru informační bezpečnosti.

Hlavním výstupem kromě školení je i portál informační bezpečnosti, který nalezenete zde.

ad