Jste zde

Domů

Příjemce podpory a partneři projektu

 

Hlavním příjemcem podpory

Vysoké učení technické v Brně.

Partneři projektu

Akademické centrum studentských aktivit 

Janáčkova akademie múzických umění.

ad