Jste zde

Domů

Projektové řízení

Projektové řízení je soubor metod, díky kterým je řízení projektů mnohem efektivnější. Při správném použití těchto metod je možné projekt naplánovat a realizovat v daném časovém termínu, v předpokládané kvalitě a za použití naplánovaných zdrojů (lidkých, finančních a dalších). 

Projektem se zde myslí soubor činností, které mají jasně označený začátek a konec a jako celek se neopakují. Dále má k dispozici omezené zdroje a na začátku je definována kvalita a kvantita finálních výstupů. Výstupy mohou být hmotného i nehmotného charakteru.

Cílem projektu "Příprava pro život" je mimo jiné zvýšit znalost projektového řízení u studentů, pedagogů a zaměstnanců Vysokého učení technického v Brně a Janáčkovi akademie múzických umění. Pro studenty budou připraveny nové nebo inovované předměty projektového řízení a možnost se zapojit do aktivit Skupiny mladých projektových manažerů při ACSA. Pro pedagogy projektového řízení (jak pro stávající, tak i pro případné zájemce) jsou připraveny odborné semináře, expertní kurzy a další aktivity, kde si budou moci zvýšit a rozšířit svoje znalosti v oboru. Myslíme také na zaměstnace školy, kteří by se o projektovém řízení chtěli něco dozvědět, ale zatím neměli příležitost. I pro ně jsou plánovány odborné kurzy.

Členy projektového týmu jsou mezinárodně certifikovaní manažeři dle IPMA(r). Tito odborníci jsou zárukou toho, že předávané znalosti budou pro cílovou skupinu přínosné a navíc podané srozumitelnou a přívětivou formou.

ad