Jste zde

Domů

Nebezpečný e-mail

V posledních dnech byl rozeslán vcelku důvěryhodně vypadající spamový e-mail v následujícím znění:

Vážený zákazníku,

Jsme velmi rádi, že jste vyuziváli produktu z naší banky.
Dovolujéme Vás upozornit, že k 25.04.2014 dlužné částky na osobní účet ve vysi #659096774283469 9308.91 Kč. Nabízíme vám dobrovolně uhradit pohledávku v plné výši do 13.05.2014.

Dobrovolné uhrazeni pohledávky a dodrženi smlouvy #409247A489557873 umožňuje Vám:
1) Dodržet pozitivní úvěrovou historii
2) Vyhnout se soudním sporům, placení poplatků a jiných soudních nákladů.

V případě prodlení uhrady pohledávky 9308.91 Kč v souladu s platnými právními předpisy, jsme oprávněni zahájit právní sankci na základe pohledávky.

Kopie smlouvy a platební údaje jsou připojeny k tomuto dopisu jako soubor "smlouva_409247A489557873.zip"

S pozdravem,
Vedoucí odboru vymahani pohledávek
Chapman Woodriff
+420 605 485 981

Číslo účtu a podepsaná osoba se mohou měnit. Bohužel byl e-mail rozeslán z velkého množství serverů, takže jej antispamový filtr nemusí zachytit. V žádném případě na takovýto e-mail nereagujte a neotevírejte přiložený zip soubor!

ad