Jste zde

Domů » Projektové řízení » Pro pedagogy

Expertní den projektového řízení s tématem NSK

Zveme vás na jeden z posledních Expertních dnů projektového řízení, který se bude konat 1. 10. od 9 do 13 hodin opět v učebně ACSA na Údolní 53, v budově U14.

Tematicky bude tento Expertní den zaměřen na získání kvalifikací projektového řízení v rámci Národní soustavy kvalifikací.

Dozvíte se, co jsou kvalifikace NSK, jakým způsobem se dají získat, jaké jsou potřebné znalosti pro jejich získání a co je potřeba dostudovat, pokud jste již navštívili některý z našich kurzů. Přijďte zjistit, jakým způsobem zvýšit svojí kvalifikaci.

Co je Národní soustava kvalifikací?

Národní soustava kvalifikací (http://www.narodnikvalifikace.cz/) navazuje na Národní soustavu povolání (http://www.nsp.cz/) a je obsahuje centrální databázi kompetencí, které jsou popsány kompetenčními modely (kvalifikační standardy a hodnotící standardy).

Co je ověřování dosažení odborné způsobilosti?

Jedná se o ověření odborné způsobilosti fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost (Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů) v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu.

Jaké jsou přínosy pro držitele osvědčení?

  • Potvrzení dosažení odborné způsobilosti vykonávat pracovní činnost (Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů) v návaznosti na další odborné vzdělání (v oblasti ekonomické, technické atd.), a tím získání výhody při doložení svých odborných způsobilostí vykonávat pracovní činnost.
  • Platnost osvědčení od data vydání až na neurčito (shodně s maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem).

Jaké je přínos pro zaměstnavatele?

Ověření se, že žadatel o práci / zaměstnanec má odpovídající odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti (Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů).

 

ad