Jste zde

Domů » Projektové řízení » Pro pedagogy

Expertní den projektového řízení s Jiří Plamínkem

Ke konci projektu "Příprava pro život" jsme si pro vás nachystali opravdovou lahůdku. Expertní den projektového řízení, který povede pan Jiří Plamínek, velmi známý český psycholog, tvůrce teorie vitality, terminologie motivačních typů, autor mnoha publikací a lektor zaměřující se na vzdělávání dospělých.

Tématem tohoto Expertního dne bude vzdělávání dospělých, což bez pochyby vysokoškolští studenti jsou a tvorbu vzdělávacích programů.

 

Anotace Expertního dne od pana Plamínka:

Hlavní bolestí současného vzdělávání rozhodně nejsou lektoři a lektorské dovednosti. Máme dostatek zkušených a motivovaných učitelů, kteří však v mnoha případech učí - nebo jsou nuceni učit - témata, která postrádají užitek. Touto infekcí je postiženo celé spektrum vzdělávacích aktivit od základního vzdělání s jeho zbytečným důrazem na detaily místo souvislostí až po vzdělávání firemní s jeho poměrně častou formálností, upřednostňováním líbivé formy a deformacemi, způsobenými dotačními systémy. Nelze se divit, že účastníci těchto programů nezřídka přicházejí demotivovaní a odcházejí s pocitem promarněného času.

Kurs se proto zaměřuje na volbu obsahu vzdělávacích programů, volbu jejich vhodné struktury (základní metodické složky školení a tréninků, jejich vytváření a používání) a dynamiky (tréninkové styly, výkladová schémata a jejich používání). Vztahuje obsah vzdělávání ke kompetenčním modelům a potřebám firem. Pokud si budou účastníci přát, lze část programu zaměřit řešení obtížných situací při vzdělávání a zvládání problémových účastníků. Značnou část programu je možné v případě zájmu účastníků věnovat také diskusím a výměně zkušeností.

 

Obsah Expertního dne:

  • Kontext a smysl vzdělávání, formy vzdělávání a jejich výběr vzhledem k podmínkám.
  • Kompetence, analýza potřeb a určování obsahu a formy vzdělávacích programů.
  • Základní metodické složky školení a tréninků, jejich vytváření a používání (struktura vzdělávacího programu).
  • Tréninkové styly a výkladová schémata a jejich používání (dynamika vzdělávacího programu).
  • Zvládání obtížných tréninkových situací a práce s konfliktními účastníky vzdělávacího programu.
     

Čas a místo konání Expertního dne:

V pondělí 29. září od 9.00 do 17.00 na Údolní 53, učebna ACSA, budova U14. Součástí kurzu je obvyklé občerstvení a oběd v blízké restauraci.

 

Pokud máte o Expertní den zájem, neváhejte se přihlásit. Na všechny účastníky se již velmi těšíme.

ad