Jste zde

Domů » Projektové řízení » Pro pedagogy

Kurz projektového řízení

Zaměření

Základní kurz projektového řízení. Teoretické vysvětlení používaných metod a jejich následné praktické procvičení na reálných příkladech. Nabyté vědomosti se hodí nejen pro každodenní praxi, ale i pro získání mezinárodního certifikátu IPMA.

Délka kurzu

Celkem 48 hodin výuky v 6 dnech.

Přínos kurzu

 • Metody a znalosti nezbytné jak pro praxi, tak pro složení certifikační zkoušky dle IPMA.
 • Vyzkoušíte si nejpoužívanější metody při řešení praktických úkolů.
 • Splníte podmínku pro mezinárodní certifikaci v projektovém řízení.
 • Dostanete komplexní podkladové materiály.
 • Získáte kontakty na kolegy z oboru.
 • Umožníme Vám individuální konzultace k řešení problémů ve Vaší praxi.
 • Získáte znalosti, které jsou velkou výhodou při uplatnění na trhu práce.

Osnova kurzu

 • Základní terminologie a pojmy projektového řízení.
 • Metody používané v projektovém řízení
  • logický rámec,
  • SWOT,
  • WBS,
  • Gantův diagram,
  • síťový graf,
  • metoda kritické cesty,
  • matice odpovědnosti,
  • rezervy,
  • RIPRAN a další.
 • Plánování a řízení zdrojů a nákladů.
 • Týmové role a práce v týmu.
 • Efektivní komunikace v týmu.
 • Řešení konfliktů a krizí.
 • Řízení změn.
 • Projektová dokumentace.
 • Procesy efektivního rozhodování v projektu.

Pomůcky

Přehledné pracovní materiály zahrnující výukový materiál, pracovní sešit k poznámkám z prezentace, knihu s tématikou projektového řízení a slovník projektového řízení dle IPMA v nejnovější verzi.

Termín

Informace o aktuálních termínech s možností přihlášení jsou dostupné přímo na stránce Kurzu projektového řízení

Po udělení osvědčení o absolvování kurzu je nutné se zúčastnit všech dnů školení.

Kurz se bude konat v učebně ACSA, na Údolní 53, 602 00 Brno.

Lektoři

Zkušení projektoví manažeři Ing. Jaroslav Švec a Mgr. Zuzana Ježková

ad