Jste zde

Domů » Projektové řízení » Pro pedagogy » Expertní den projektového řízení 9. 11. 2012

Proběhl Den projektového řízení

Předposlední březnovou středu se na rektorátě Vysokého učení technického v Brně uskutečnila celodenní konference projektového řízení s názvem Den projektového řízení. Tato konference byla realizována v rámci projektu „Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život“ a na její realizaci se podíleli všichni partneři projektu, tedy Vysoké učení technické v Brně, Akademické centrum studentských aktivit a Janáčkova akademie múzických umění v Brně.

Konference byla jedním z vrcholů celého projektu, který v listopadu letošního roku po třech letech realizace skončí. Sešli se na ní jednak pedagogové projektového řízení a příbuzných předmětů, kteří v rámci projektu inovovali své předměty, společně s experty z komerční a veřejné správy, ale také studenti z několika fakult VUT v Brně. Všichni dohromady měli možnost vyměnit si své poznatky z oblasti projektového řízení, praktické zkušenosti a mnoho dalšího. Hlavní náplní odborného programu konference bylo pět přednášek expertů z komerčního a akademického prostředí. Jako první vystoupil docent Branislav Lacko z FSI VUT v Brně, který hovořil o nové normě ISO 21500, která je důležitým milníkem v projektovém řízení. Před obědem se slova ujal zahraniční host, Alexander Tovb z Ruské federace, mimo jiné i bývalý vicepresident mezinárodní asociace IPMA, se svojí přednáškou o nasazení a aplikaci projektového řízení v praxi a komerční sféře a jejich propojení se státní sférou. Po poledním občerstvení následovala přednáška magistra Libora Lněničky z Masarykovy univerzity, kde přednášející představil základní strategický rámec nového programovacího období evropských projektů pro roky 2014-2020. Dalším zahraničním hostem, který v rámci konference vystoupil, byl docent Petr Všetečka ze Slovenska. Jeho přednáška na téma knowledge managementu se setkala s velkým úspěchem. Odborný program uzavřela magistra umění Zdenka Kujová z Jihomoravského inovačního centra, která představila jak efektivně připravit a řídit projekt komunální správy. Všichni přednášející se setkali s velmi pozitivním ohlasem na své příspěvky a účastníci konference každého odměnili velkým potleskem.

Méně formální část konference se nesla ve slavnostním duchu. Byly vyhlášeny výsledky Studentské projektové soutěže, kterou VUT v Brně a Akademické centrum studentských aktivit vyhlásilo na  začátku roku 2014. Do této soutěže se mohli zapojit tří až pětičlenné studentské týmy se svými projekty. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – Nejlepší projektová dokumentace, kde přihlášený projekt nemusel být nikdy realizován, ale musel mít hotovou projektovou dokumentaci a kategorie Nejlepší studentský projekt, do které se studenti hlásili s projekty, které skutečně realizovali. Kategorii Nejlepší projektová dokumentace vyhrál tým z FSI VUT v Brně ve složení Bc. Roman Švábík, Bc. Jiří Vacek a Bc. Pavel Wilhelm s projektem Běžecký závod VUT 2014. V kategorii Nejlepší studentský projekt se na prvním místě umístil tým ze spolku Studenti pro studenty z FEKT VUT v Brně ve složení Bc. Martin Holčík, Bc. Róbert Krajčír, Bc. Petr Jarchovský, Bc. Tomáš Mejzlík a Michal Talába s projektem Hudba z FEKTu 2013. Všichni vítězové obdrželi hodnotné ceny, z nichž tou největší je možnost zúčastnit se mezinárodní certifikace IPMA stupně D zcela zdarma. Vítězům ještě jednou gratulujeme.

Nejvíce slavnostní okamžik si pořadatelé konference nechali až na samý závěr. Ve štukovém sále rektorátu VUT v Brně byla pokřtěna nová publikace Projektové řízení – Jak zvládnout projekty autorského kolektivu Zuzany Ježkové, Hany Krejčí, Branislava Lacka a Jaroslava Švece. Tato publikace je jedním z nejhodnotnějších výstupů celého projektu „Příprava pro život“ a bude sloužit studentům a vyučujícím v inovovaných předmětech s tématikou projektového řízení.

Večerní ukončení konference probíhalo ve velmi přátelském duchu, kdy si účastníci za poslechu cimbálové muziky mohli vyměnit své zkušenosti, nápady a názory. Dle jejich ohlasů se celá konference velmi podařila, byla organizována s velkou profesionalitou a témata byla vybrána nadmíru dobře. Z jejich slov je zřejmé, že se těší na další akci, kterou bude projektový tým do konce projektu „Příprava pro život“ realizovat. Velký dík patří všem vystupujícím a organizátorům z VUT v Brně a Akademického centra studentských aktivit, bez jejichž přispění by tato akce nemohla proběhnout.

ad